Om Sophienborg Høj

Hvordan endte vi med Sophienborg Høj? Hvorfor hedder adressen Jørgen Poulsens Have? Få svar på det og meget mere herunder.

Hvordan blev Sophienborg Høj til?

I starten af 00’erne var der stor mangel på lejeboliger i hele landet, og i 2002 vedtog den daværende regering en boligpakke, der skulle øge det private udlejningsbyggeri.  
Byggefirmaet HHM fik del i regeringens boligpakke under forudsætning af at bygge 168 lejligheder i Hillerød. Ejendommen blev tegnet af arkitekterne 3xSKAK, og deres vision var at skabe en åben og gennemskuelig bebyggelse, der trækker naturen ind mellem bygningerne.  

Projekttegning fra 3XSKAK

I 2003 fik direktør for Dansk Olie Kompagni, Axel Frederiksen via sin advokat nys om at det stort planlagte boligbyggeri i Hillerød var ved at gå i vasken, da den oprindelige investor i sidste øjeblik trak sig. Med erfaring som bygherre på flere store projekter som blandt andet V og M Husene i Ørestaden, så direktør Axel Frederiksen en stor mulighed i Sophienborg Høj.  

Direktør Axel Frederiksen

Den 24. november 2003 underskrev daværende borgmester, Nick Hækkerup, og direktør i Dansk Olie Kompagni, Axel Frederiksen, aftalen hvor Hillerød Kommune solgte den 30.000 kvadratmeter store grund til Dansk Olie Kompagnis nye datterselskab Sophienborg Høj. Kommunen havde en vision om flere gode lejeboliger til rimelige penge og Dansk Olie Kompagni havde både midlerne og evnen til at færdiggøre projektet. 

Axel Frederiksen udtalte til Frederiksborg Amtsavis den 25. november 2003 “Vi er jo en gammel virksomhed, og du kan godt sige, at vi havde de nødvendige penge på kistebunden”. 

Dansk Olie Kompagni blev dermed ejere af selskabet Sophienborg Høj og sikrede at de 168 lejligheder blev opført. 

Daværende Dansk Olie Kompagni

Fra første spadestik i foråret 2004 til den første beboer flyttede ind den 1. juni 2005, var Axel Frederiksen dybt involveret i alt hvad der angik opførelsen af byggeriet. Trine Røssel var på daværende tidspunkt netop blevet færdig som kontorelev i Dansk Olie Kompagni, og Axel Frederiksen inddrog også hende i projektet helt fra start. Da ejendommen stod færdig, var det Trine Røssel der overdrog lejlighederne til de nye lejere og hun fortsatte herefter med at stå for udlejningen og driften af ejendommen. 

Direktør Jens Frederiksen

Direktør Axel Frederiksen afgik ved døden i 2013, hvorefter hans 4 søskende fortsatte som ejere af selskabet med den ældste bror Jens Frederiksen som direktør. Med årene er Dansk Olie Kompagnis øvrige aktiviteter solgt fra og Sophienborg Høj er nu den primære aktivitet i koncernen.  

Trine Røssel har siden Axel Frederiksens død været ansvarlig for alt vedrørende Sophienborg Høj, og da hun har været med siden start har hun også en uvurderlig viden om alt vedrørende ejendommen

Hvorfor hedder det Jørgen Poulsens Have? 

Inden ejendommen stod færdig, havde daværende direktør Axel Frederiksen fået lovning fra kommunen på at adressen ville hedde Sophienborg Høj. Derfor hedder firmaet Sophienborg Høj ApS. Da tiden endelig kom til at kommunen skulle navngive vejen, endte de dog med at kalde den Jørgen Poulsens Have. På det tidspunkt havde kommunen allerede navngivet Axel Jarls vej, og vi antager at de valgte at holde områdets vejnavne i samme ”tema”.  

Jørgen Poulsen var civilingeniør og en af de ledende modstandsfolk i Hillerød under besættelsen. Under besættelsen var han blandt andet med til at udgive det lokale oplag af bladet “Frit Danmark”, hvor han fik støtte fra Axel Jarl, som også var en af modstandsbevægelsen centrale figurer. Axel Jarl overtog i 1929 godset Sophienborg, som hans onkel C. F. Tietgen havde ejet tilbage i 1870érne.  

Til trods for at han i 1931 fik en højesteretsdom for uterlige homoseksuelle handlinger, blev tvangsindskrevet på et sindssygehospital, og blev en foragtet og udskældt mand i befolkningen, formåede Axel Jarl at gøre Sophienborg Gods til et af landets førende landbrug og senere til uddannelsessted for unge landmænd. Efter Danmarks befrielse blev Axel Jarl ved et stort folkemøde den 21. maj 1945 på Sophienborg Gods hyldet af tusinder fremmødte som folkehelt, for sine anskuelser og gerninger som modstandsmand.  

Godset er i dag omdannet til Sophienborgskolen.  

Sophienborg Gods

Ved siden af Jørgen Poulsens Have ligger Mette Friis Have. Mette Friis var kunstmaler og gift med Jørgen Poulsen. Hun deltog ligeledes i modstandsbevægelsen. Dalles have er opkaldt efter Hans Normann Petersen også kaldet “Dalle”, som også var en del af modstandsbevægelsen, blandt andet som næstkommanderende i Frederiksborg Amt Vest.

Kilder:
“Sophienborg & Axel Jarl” af Nordsjællandsk folkemuseum.  
Frederiksborg Amtsavis, 25. november 2003 
Berlingske, 25. november 2003

Frihedsmuseets modstandsdatabase