Blomsterne og bierne

Biodiversiteten er truet, fordi et stort antal hjemmehørende plantearter, som mange insekter er afhængige af, er i kraftig tilbagegang. Udsåning af disse plantearter er derfor en af metoderne til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed.

Vi har mange kvadratmeter græsplæne der ligger ubrugt hen og kun resulterer i enorm meget græsslåning. Vi mener at dele af disse områder med fordel kunne omlægges til vildere natur, rig på planter, insekter og fugle.

Vi har derfor igangsat et forsøg med at anlægge en lille blomstereng på skråningen ved indkørslen til Jørgen Poulsens Have. I det tidlige forår vil området være prydet af små nydelige forårsblomster. Derudover har vi sået hjemmehørende blomstrende urter, samt græsser og kløver i et forsøg på at få lidt af den vilde natur tilbage – til gavn og glæde for insekter og smådyr.

I det kommende år vil vi se projektet an. Bliver det en succes vil vi overveje om der er andre grønne arealer vi kan inddrage og gøre lidt vildere.

Ud over at fremme biodiversiteten og spare lidt på græsslåningen, er det vores håb, at blomsterengene vil skabe glæde for børn og voksne, der kan nyde synet af de smukke blomster.