Ny affaldssortering

Hillerød kommune stiller større og større krav til sortering af affald, og for at undgå en hel containerpark, har vi valgt at erstatte de gamle affaldsbeholdere med nye halvt nedgravede beholdere. De skal sikre at vi er i stand til at efterleve de større krav til sortering, og samtidig holde vores område nydeligt.

Beholderne er nu etableret og vi håber I tager godt imod dem. Vi arbejder på at få etableret belysning ved affaldsøerne. Vi forventer at etablere ny cykelparkering i 2021, som erstatning for de nedlagte cykelskure.