Vores vand bliver blødere

Vi har besluttet at installere et LAGUR® vandbehandlingsanlæg på vores nuværende vandanlæg.

Hvad er LAGUR®?

Uden brug af kemi nedbryder LAGUR® kalkens evne til at aflejre sig. LAGUR® ændrer kalken i vandet fra skarpe krystaller, der hæfter let til flader og installationer, til runde granulater, der lægger sig som støv på fliser og armaturer og er nemmere at tørre af med en klud.

Det nedsætter således behovet for skrappe, miljøskadelige rengøringsmidler, lige som installationer og hårde hvidevarer lever længere.

LAGUR® ændrer hverken på vandets kemi, vandets smag og vandets indhold af kalk og mineraler.

For dig som beboer betyder det, at du på sigt kan forvente:

Færre løbende toiletter
Længere levetid på vaskemaskiner mv.
Et mindre sæbeforbrug
Et mindre energiforbrug
Nemmere rengøring
Bedre vandtryk

Vandbehandlingsanlægget vil blive installeret onsdag den 8. juni 2022.

Vi lader græsset gro!

Vi har mange kvadratmeter græsplæne, som ligger ubrugt hen og vi bruger meget tid på at slå græsset i sommerhalvåret. Selvom vi og flere beboere holder af at området er nydeligt og velplejet, har flere også udtrykt ønske om ikke at skulle høre på vores græsslåmaskine så ofte. Derfor har vi besluttet at lade græsset gro på skråningen langs ejendommen og reducere græsslåning på skråningen til én gang om året. Vi vil dog lave små græsstier, så man stadig kan passere skrænten.

Når vi lader græsset gro, betyder det at vores græsslåmaskine ikke skal køre helt så meget som før og da den udleder en del CO2, sparer vi lidt på klimakontoen. Det er også for at give naturen lidt mere plads og være med til at skabe større biodiversitet og tiltrække flere insekter, fugle og smådyr.

Selvom vi ikke slår græsset, holder vi selvfølgelig øje med udviklingen og vil tage det op til overvejelse, om vi skal fortsætte det de kommende år. Vi hører også gerne fra jer, hvis I oplever gener fra det eller bare virkelig godt kan lide det.

Blomsterne og bierne

Biodiversiteten er truet, fordi et stort antal hjemmehørende plantearter, som mange insekter er afhængige af, er i kraftig tilbagegang. Udsåning af disse plantearter er derfor en af metoderne til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed.

Vi har mange kvadratmeter græsplæne der ligger ubrugt hen og kun resulterer i enorm meget græsslåning. Vi mener at dele af disse områder med fordel kunne omlægges til vildere natur, rig på planter, insekter og fugle.

Vi har derfor igangsat et forsøg med at anlægge en lille blomstereng på skråningen ved indkørslen til Jørgen Poulsens Have. I det tidlige forår vil området være prydet af små nydelige forårsblomster. Derudover har vi sået hjemmehørende blomstrende urter, samt græsser og kløver i et forsøg på at få lidt af den vilde natur tilbage – til gavn og glæde for insekter og smådyr.

I det kommende år vil vi se projektet an. Bliver det en succes vil vi overveje om der er andre grønne arealer vi kan inddrage og gøre lidt vildere.

Ud over at fremme biodiversiteten og spare lidt på græsslåningen, er det vores håb, at blomsterengene vil skabe glæde for børn og voksne, der kan nyde synet af de smukke blomster.

Ny affaldssortering

Hillerød kommune stiller større og større krav til sortering af affald, og for at undgå en hel containerpark, har vi valgt at erstatte de gamle affaldsbeholdere med nye halvt nedgravede beholdere. De skal sikre at vi er i stand til at efterleve de større krav til sortering, og samtidig holde vores område nydeligt.

Beholderne er nu etableret og vi håber I tager godt imod dem. Vi arbejder på at få etableret belysning ved affaldsøerne. Vi forventer at etablere ny cykelparkering i 2021, som erstatning for de nedlagte cykelskure.